Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Η TFT παρέχει υψηλού επιπέδου αναλυτικές λύσεις έρευνας και ποιοτικού ελέγχου τόσο στη βιομηχανία, στα αναλυτικά εργαστήρια και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας για τον ποιοτικό έλεγχο γαλακτοκομικών προϊόντων, κρασιού,λαδιού, κρέατος και σιτηρών.

TFT και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το 2011 ιδρύεται το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ», το οποίο ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο οργανισμός προέρχεται από τη συγχώνευση των νομικών προσώπων: α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) και δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη ή/και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα.

Απαρτίζεται από ένα δίκτυο επτά εργαστηρίων, τα οποία αναλύουν την ποιότητα του νωπού γάλακτος (αγελαδινό, γίδινο και πρόβειο) στα Γιαννιτσά, τη Δράμα, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα και το Ρέθυμνο.

Το 1993 και προκειμένου να εκπληρώσει τον ανωτέρω σκοπό, ο Οργανισμός ζήτησε να εξοπλίσει το εργαστήριο στα Ιωάννινα με ένα εξειδικευμένο σύστημα ικανό να αναλύσει με ακρίβεια τις χημικές παραμέτρους του γάλακτος (ανάλυση λίπους, πρωτεΐνης, λακτόζης, στερεών κλπ), καθώς και να καταμετρήσει αυτόματα τα σωματικά κύτταρα. Η TFT προμήθευσε τότε στον οργανισμό το πρώτο MilkoScan 255 με τον μετρητή σωματικών κυττάρων τύπου Fossomatic 250, τα οποία με τη χρήση ενός κοινού μεταφορέα δειγμάτων αποτέλεσαν το σύστημα Combifoss 250. Ταυτόχρονα, εγκαταστάθηκε στο ίδιο εργαστήριο η συσκευή BactoScan 8000 για τη μέτρηση της ποιότητας του γάλακτος, καταμετρώντας με ακρίβεια την ολική μικροβιακή χλωρίδα (ΟΜΧ) στο νωπό γάλα.

Τα ανωτέρω συστήματα χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη τεχνολογία φασματοφωτομετρίας (FTIR: Fourier Transform Infrared) για τα MilkoScan και κυτταρομετρία ροής για τα Fossomatic και BactoScan. Κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί πως τα συστήματα συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO/IDF και FDA/NICIMS, τα οποία απαιτούνται από τον ΕΛΓΟ.

Η επιτυχημένη ιστορία συνεχίζεται το 1995, με την απόφαση του οργανισμού να εξοπλίσει ακόμα πέντε από τα εργαστήριά του – Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Δράμα, Μυτιλήνη και Ρέθυμνο – με την αναβαθμισμένη έκδοση των CombiFoss 4200 και BactoScan 8000S.

Τα έτη 2001 και 2002, το εργαστήριο του ΕΛΓΟ στη Λάρισα εξοπλίστηκε πλήρως με τα νέα CombiFoss 5200 και BactoScan FC 100, ενώ το 2003 το εργαστήριο του ΕΛΓΟ στην Πάτρα απέκτησε τα τελευταία μοντέλα CombiFoss 6200 και BactoScan FC 50.

Μετά την πάροδο των επόμενων τεσσάρων ετών, το 2007 τα παλιότερα συστήματα στα Ιωάννινα και στα Γιαννιτσά αντικαταστάθηκαν από τα CombiFoss 6200 και BactoScan FC 100. Στο τέλος του 2009, το εργαστήριο στη Μυτιλήνη χρησιμοποιούσε ήδη τα νέα CombiFoss 6200 και BactoScan FC 100, ενώ τα εργαστήρια σε Αλεξανδρούπολη, Δράμα και Ρέθυμνο το BactoScan FC 100.

Πρόσφατα το 2017, τρία ακόμα εργαστήρια -Δράμα, Ρέθυμνο και Λάρισα- αναβαθμίστηκαν, εγκαθιστώντας τη νέα σειρά των CombiFoss FT+ 200, διατηρώντας με τον τρόπο αυτό τα υψηλά τους πρότυπα.

Η TFT θέλοντας να διατηρήσει αυτή τη μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία, παρέχει πάντα επιστημονική και τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας και αυστηρών προδιαγραφών, με σκοπό την ικανοποίηση την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού. Τα συστήματα της FOSS, πάντα υποστήριζαν γρήγορες, αυτοματοποιημένες, καινοτόμες και ασφαλείς μεθόδους, για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως όλα τα προαναφερθέντα όργανα -CombiFoss και BactoScan- αποτελούν την αιχμή του δόρατος των γαλακτοβιομηχανιών, τυροκομείων, Πανεπιστήμιων, Ινστιτούτων και ιδιωτικών εργαστηρίων, με υψηλές απαιτήσεις και μεγάλους όγκους αναλύσεων.

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς να συνειδητοποιούμε πως οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες του κλάδου όπως: ΔΕΛΤΑ, ΔΩΔΩΝΗ, ΦΑΓΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΟΛΙΟΣ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΜΕΒΓΑΛ, ΜΙΝΕΡΒΑ, ΝΕΟΓΑΛ, Γεωπονικά Πανεπιστήμια κτλ, χρησιμοποιούν για χρόνια για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων τους τις λύσεις της FOSS. Η TFT εκτιμάει την εμπιστοσύνη τους και υπόσχεται να συνεχίσει το έργο της, παρέχοντας πάντα την καλύτερη λύση, ποιότητα και υποστήριξη.

Διαβάστε Επίσης

© Copyright – Tesco Food Technology | Όροι χρήσης | ISO