Επεξεργασία

Προμήθεια μεμονωμένου εξοπλισμού και αυτόματων συστημάτων, υψηλής τεχνολογίας, για όλες τις διεργασίες γάλακτος και χυμών όπως παραλαβής, παστερίωσης, τυποποίησης, ομογενοποίησης, απόσμησης, ανάμειξης, δοσομέτρησης, φίλτρανσης του γάλακτος και τυρογάλακτος καθώς και συστήματα παραγωγής προϊόντων κρέμας γάλακτος, βουτύρου, μυζήθρας, γιαούρτης, μαλακών, ημίσκληρων & σκληρών τυριών, παγωτών και συστήματα χημικού καθαρισμού (CIP & SIP), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση και οι υψηλότερες συνθήκες υγιεινής.

Στοιχεία Συστήματος

 • Βαλβίδες
 • Αντλίες
 • Εναλλάκτες θερμότητας
 • Φυγόκεντροι Διαχωριστές
 • Ομογενοποιητές
 • Αποσμητές
 • Αναμείκτες
 • Μηχανές διόγκωσης και μορφοποίησης παγωτού

Μονάδες και Συγκροτήματα

 • Μονάδες Θερμικής Επεξεργασίας / Παστερίωσης
 • Μονάδες CIP
 • Συγκροτήματα παραγωγής φέτας
 • Συγκροτήματα παραγωγής σκληρών και ημίσκληρων τυριών
 • Συγκροτήματα παραγωγής γιαούρτης
 • Συγκροτήματα παραγωγής βουτύρου
 • Συγκροτήματα φίλτρανσης
 • Πιλοτικά συγκροτήματα παραγωγής προϊόντων