• Καλέστε μας: 213 007 0100
  • Call us: 213 007 0100

Η TFT δίπλα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Η TFT δίπλα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Η TFT δίπλα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μόνο πανεπιστημιακό ίδρυμα που παρέχει αμιγώς γεωπονική και γεωτεχνική εκπαίδευση, τόσο στη χώρα μας όσο και στα Βαλκάνια και στη λεκάνη της Μεσογείου.

Στην TFT δείχνουμε μεγάλη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση, γι’ αυτό και στηρίζουμε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε μια σειρά από δράσεις του την επετειακή αυτή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, στην TFT είμαστε υποστηρικτές στις 2 μεγάλες εκδηλώσεις του το 2021:

  • Διοργάνωση της 97ης Συνόδου των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών, των Πανεπιστημίων της Ελλάδας.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα από 14 έως 17 Ιουλίου 2021, στους Δελφούς.

  • Διοργάνωση Εβδομάδας εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται και η «Έκθεση Καινοτομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Στην TFT νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση που υποστηρίζουμε ένα Πανεπιστήμιο το οποίο -κατά το διάστημα του πρώτου αιώνα λειτουργίας του- έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά, τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και στην οικονομία της χώρας µας.