• Καλέστε μας: 213 007 0100
  • Call us: 213 007 0100

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η TESCO FOOD TECHNOLOGY (TFT) A.E. συλλέγει βιογραφικά σημειώματα και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με σκοπό να προχωρήσει στην αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό.

Στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (άρθρ. 13 και 14),  η TESCO FOOD TECHNOLOGY (TFT) A.E.σας παρέχει με το παρόν έντυπο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται παραδίδονται οικειοθελώς στην TESCO FOOD TECHNOLOGY (TFT) A.E.από εσάς και είναι όσα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται ή επισυνάπτονται στο βιογραφικό που μας υποβάλετε και σε τυχόν παραρτήματά του.

Η TESCO FOOD TECHNOLOGY (TFT) A.E. εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, χωρίς να σας έχουμε ενημερώσει εκ των προτέρων και χωρίς τη σχετική έγκρισή σας όπου απαιτείται.

Τα δεδομένα σας είναι πιθανό να κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες εκτός της TESCO FOOD TECHNOLOGY (TFT) A.E. (όπως π.χ. συνεργαζόμενη εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού) στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει να επιτευχθεί ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων.

Τα δεδομένα σας τηρούνται έως 1 έτος μετά τη συλλογή τους και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η TESCO FOOD TECHNOLOGY (TFT) A.E. εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, την ασφάλεια και προστασία τους και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των προσωπικών δεδομένων σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε όσο η συγκατάθεσή σας ήταν εν ισχύ.

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, τη διόρθωση, τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@tft.gr ή στη διεύθυνση Παραδείσου 10 Μαρούσι 15125, υπόψη: Υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).