Αγγελία θέσης photo

Η εταιρία TESCO FOOD TECHNOLOGY A.Ε. με έδρα στο Μαρούσι, δραστηριοποιείται στην αγορά των τροφίμων και ποτών με αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, όπως η FOSS Analytical, SPX Flow, Elopak κτλ. Η εταιρία είναι θυγατρική της TESCO GROUP A.E., ενός Ελληνικού επιχειρηματικού Ομίλου με πολυσχιδείς δραστηριότητες και παρουσία 60 ετών στην Ελληνική αγορά. Η εταιρία στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης της, επιθυμεί να στελεχώσει την ακόλουθη θέση:

SENIOR PROJECT MANAGER

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή σε όλες τις φάσεις των έργων της εταιρίας: Σχεδιασμός, Τεχνική Μελέτη Επιλογή προμηθειών, Υλοποίηση, Θέση σε λειτουργία και Παράδοση.
 • Δημιουργία σχεδίων 2D και υπολογιστικών φύλλων
 • Σύνταξη αναφορών και πρακτικών συνάντησης
 • Δημιουργία φακέλων τεκμηρίωσης
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες και σε ομάδες εγκατάστασης όταν απαιτείται
 • Επίβλεψη τεχνικού προσωπικού και ομάδων εγκατάστασης
 • Μεσολάβηση μεταξύ προμηθευτών και πελατών
 • Δυνατότητα συχνής μετακίνησης και ταξιδιών
 • Εργασία πέραν βασικού ωραρίου όταν απαιτείται
 • Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων κατά την κοστολόγηση, σχεδιασμό και προετοιμασία προσφορών
 • Αναφορά στον Τεχνικό Διευθυντή
 • Γνώση ERP-SOFT ONE

Προσόντα και προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου μηχανικού
 • Πέντε με Δέκα (5-10) έτη προϋπηρεσίας σε παρόμοια θέση εργασίας.
 • Προϋπηρεσία στην βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα υγρών τροφίμων (Γαλακτοβιομηχανίες) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προϊόν.
 • Πολύ καλό τεχνικό υπόβαθρο σε H/M εγκαταστάσεις.
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ και γνώση προγραμμάτων του Microsoft Office
 • Πολύ καλή χρήση λογισμικού AutoCAD
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης
 • Λήψη πρωτοβουλιών και διάθεση επίλυσης προβλημάτων
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο γραπτά όσο και προφορικά
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Μόνιμος κάτοικος Αθηνών, διαφορετικά να αναφέρεται γραπτώς η επιθυμία μετεγκατάστασης

Τι προσφέρουμε:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Εξαιρετικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: personnel@tesco.gr  αναγράφοντας ως θέμα ref: SENIOR PROJECT. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά και θα απαντηθούν.

Παράκληση: ΜΟΝΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.