Αγγελία θέσης photo

Αναφορές – Αξιοσημείωτη συμβολή στην ανάπτυξη κάθε τομέα

Στα 55+ χρόνια δραστηριοποίησής μας στον κλάδο της τεχνολογίας τροφίμων και ποτών, είμαστε υπερήφανοι επειδή έχουμε συμβάλει στην ανάπτυξη και των τεσσάρων βασικών τομέων της παραγωγικής διαδικασίας: Επεξεργασία, Ψύξη, Συσκευασία, Ποιοτικός Έλεγχος.